Strona głównaNormy EN ISO

Normy EN ISO

Normy obuwia roboczego z wzmocnionym podnoskiem według normy EN ISO 20345:2011

SB 
spełnia podstawowe wymagania
S1 tak samo jak SB + zabudowany obszar pięty, właściwości antystatyczne, absorbcja energii w obszarze pięty
S2 tak samo jak S1 + przenikanie i absorbcja wody
S3 tak samo jak S2 + odporność na przebicie gwoździ i innych elementów (podeszwa z deseniem)
S4 tak samo jak OB + właściwosci antystatyczne, absorbcja energii w obszarze pięty, odporność na oleje i paliwa
S5 tak samo jak S4 + odporność na przebicie (podeszwa z deseniem)
Piktogramy :
HRO 
odporność na ciepło kontaktowe
SRA odporność na poślizgnięcie na ceramicznych płytkach podłogowych z sls
SRC odporność na poślizgnięcie na ceramicznych płytkach podłogowych z sls i podłodze stalowej z gliceryną


Normy odziezy roboczej 

CAT 1
Środki ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej, gdzie projektant zakłada , ze ich użytkownik może sam ocenić skuteczność ochrony przed minimalnymi zagrożeniami, ktorych skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo zidentyfikowane przez użytkownika we własciwym czasie.
Ochrona przed:
Czynnikami atmosferycznymi, bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i extremalnych.
Działanie czynników, których skutki są powierzchowne.
Zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami o temperaturze nie wyższej niz 50° lub niebezpiecznymi uderzeniami.

CAT 2
Odziez o intesywnej widzialności.
Norma definiuje właściwości, jakie powinna posiadać odzież mająca na celu wizualnie sygnalizować obecność  użytkownika,
aby go zauważyć i widzieć w warunkch niebezpiecznych, jak przy świetle dziennym i nocnym, tak jak i w świetle reflektorów.

EN 20471:2013
KLASA 1
Najnizszy poziom ochrony. powierzchnia całkowita materiału fluorescencyjnego musi wynosić minimalnie 0,14m² oraz 0,10m² materiału odblaskowego. Odzież może być wykorzystywana w przypadku niezbyt częstego kontaktu z kilkoma pojazdami lub w ruch drogowym
o małym natężeniu.
KLASA 2
Znacznie lepsza ochrona od KLASY 1 przede wszystkim w ciągu dnia, po zmroku i w czasie mgły. Powierzchnia całkowita materiału fluorescyjnego musi wynosić minimalnie 0,50m² oraz 0,13m² materiału odblaskowego KLASA 2 może być wykorzystywana w portach, na przejazdach kolejowych, terenach budowy, parkingach i innych miejscach, gdzie nie wymaga się stosowania KLASY 3
KLASA 3
Najwyzszy poziom ochrony odziezy roboczej 
Powierzchnia całkowita materiału fluorecyjnego musi wynosić minimalnie 0,80m² oraz 0.20m² materiału odblaskowego. Odziez może być wykorzystywana w bliskości szybko poruszających się pojazdów.

Odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialności do zastosowań nieprzemysłowych
Norma określa szczegóły odzieży ostrzegawczej oraz minimalne powierzchnie i materiały zapewniające wysoka widzialność w warunkach miejskich i poza miastem, w ciągu dnia i w nocy.

EN 1150:1999
SQI o konstrukcji złożonej przeznaczone są do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą, powodować poważne
i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia.

Odziez ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
Norma międzynarodowa określa podstawowe wymagania minimalne i metody badawcze dotyczące odzieży ochronnej, włącznie
z kapturami, fartuchami, z rękawkami i nakolannikami, które mogą chronić użytkownika podczas spawania i w procesach pokrewnych. Niniejsza norma określa srodki do ochrony rąk.
EN ISO 11611:2008
Ochrona przed chłodem

EN 14058
Odzież przeznaczona do ograniczonej ochrony przed substancjami chemicznymi lub promieniowaniem jonizującym.
EN 13034 (typ 6 chemikalia ciekłe i lekkie rozbryzgi
EN ISO 13982-1 (typ 5 niebezpieczne cząstki stałe)
EN 14605 (typ 4 chemikalia ciekłe spray-mgła olejowa lub wodna)
EN 14126 (zagrożenie biologiczne)
EN 1149-5 (wlaściwości elektrostatyczne)
EN 1073-2 (skażenia cząstkami promiennotwórczymi)
EN 14116 (ograniczone rozprzestrzenianie płomienia)

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
Klasa filtracji :

FFP1 
ochrona przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi. Maski o klasie filtracji FFP1 zapewniają skuteczną ochronę o ile dopuszczalne stężenie nie przekracza 4x NPK-P

FFP2 ochrona przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, mgłą i dymem. Maski o klasie filtracji FFP2 zapeniają skuteczną ochronę, o ile stężenie nie przekracza dopuszczalnej wartości 10x NPK-P

FFP3 ochrona przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, mgłą i dymem. Maski o klasie filtracji FFP2 zapewniają skuteczną ochronę, o ile stężenie nie przekracza dopuszczalnej wartości 10x NPK-P

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH 
Normy:
EN 149 sprzęt ochrony ukladu oddechowego, półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami.
EN 405 sprzęt ochrony układu oddechowego, półmaski pochłaniające lub filtrująco pochłaniające z zaworami
EN 140 sprzęt ochrony układu oddechowego, półmaski i ćwierć maski
EN 136 sprzęt ochrony układu oddechowego, maski twarzowe
EN 166 ochrona idniwidualna oczu, wymagania


OCHRONA SŁUCHU
Normy :
SNR wartość SNR określona według EN ISO 4869-2 dla parametru alfa=1
EN 352-1 ochronniki słuchu, wymagania ogólne, część 1: nauszniki przeciwhałasowe
EN 352-2 ochronniki słuchu, wymagania bezpieczeństwa i badania, cześć 2: wkładki przeciwhałasowe


OCHRONA PRZED UPADKIEM
Normy:
EN 353-2 środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, część 2: urządzenia samozaciskowe
z giętką prowadnicą.
EN 354 środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, linki bezpieczeństwa
EN 355 środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, amortyzatory
EN 358 indywidualny sprzęt ochronny, ustalający pozycje  podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości,
pasy ustalające pozycje podczas pracy i ogranicza przemiszczanie, oraz linki ustalające pozycje podczas pracy.
EN 360 środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, urządzenia samochamowne.
EN 361 środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, szelki bezpieczeństwa.
EN 362 środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, łączniki.
EN 397 przemysłowe hełmy ochronne
EN 813 indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, uprząrz biodrowa.
ISO 1140 liny textylne, poliamid, liny 3-4 i 8 splotkowe
EN353-1 środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, część 2: urządzenia samozaciskowe
ze sztywną prowadnicą.
EN 795 ochrona przed upadkiem z wysokości, urządzenia kotwiczące.
EN 1496 ochrona przed upadkiem z wysokości, ratunkowe urządzenie podnosząco-opuszczające.


RĘKAWICE OCHRONNE
Normy europejskie rękawic roboczych i ochronnych :

EN 420
ta norma określa ogólne wymagania dotyczące budowy i wykonania rękawic, nieszkodliwości, wygody i wydajności, oznaczeń oraz informacji dotyczących wszytkich rękawic ochronnych.
EN 388
ta norma dotyczy wszystkich rękawic ochronnych pod względem fizycznej i mechanicznej agresji spowodowanej tarciem, cięciem ostrzem, przebiciem i rozdarciem.
EN 407
ta norma określa wydajność termiczną rękawic ochronnych w przypadku oddziaływnia wysokiej temperatury lub ognia, powinna być stosowana w przypadku wszytskich rękawic, które chronią ręce pracownika przed gorącem lub ogniem wystepującym na stanowisku pracy w jednej lub kilku postaciach:
Odporność na ogień (0-4)
Odporność na ciepło kontaktowe (0-4)
Odporność na cieplo konwekcyjne (0-4)
Odporność na ciepło promieniowania (0-4)
Odporność na drobne rozpryski stopionych metali (0-4)
Odporność na duże ilości stopionego metali (0-4)
EN 374
ta norma określa właściwości rękawic dotyczące ochrony użytkownika przed substancjami chemicznymi
i mikroorganizmami chemicznymi. Rekawice ochronne przed zagrozeniami bakteriologicznymi.
EN 511
ta norma dotyczy rękawic chroniących dłonie przed zimnem, rozróżnia się 3 kategorie:
Odporność na zimno konwekcyjne (0-4)
Odporność na zimno stykowe (0-4)
Przenikanie wody (0-1)
EN 12477 
rękawice ochronne dla spawaczy
EN 10819
rękawice ochronne prze drganiami i wibracjami mechanicznymi.
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatnosci. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. link: https://belhurt.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci-belhurt-inf-4.html